STYRKE OG FUNKSJONSTESTER

Forskningsavdelingen ved NIMI har i flere år hatt fokus på funksjonstesting etter kneskade og eventuell kirurgi. Testing av knefunksjon er avgjørende for å tilpasse rehabiliteringsprogrammet til den enkelte pasient, og vil for de fleste pasienter ha en betydelig motivasjonseffekt. I tillegg er testresultater en viktig del av vurderingen av om/når pasientene kan returnere til ulike typer idrett og aktivitet.