Artroseskole

AKTIV MED ARTROSE – et kurs og behandlingstilbud for deg med kne- eller hofteartrose

NIMI har eksistert i over 20 år og har i all sin tid vært ledende på fysisk aktivitet, helse og idrettsmedisin. Vi er opptatt av dette fordi forskning viser at aktivitet er den best dokumenterte behandlingsform for mange tilstander, som for eksempel artrose.
Behandling av Artrose på NIMI
På NIMI kan du får profesjonell medisinsk behandling for din kne- eller hofteartrose. Vi lager et individuelt opplegg baserte på dine behov og ønsker. Vi er et team av profesjoner som alle har spesialistkunnskap om artrose, bygget på den nyeste forskningen og lang klinisk erfaring.
Fysioterapi
Etter at du har vært hos legen og fått diagnosen artrose bekreftet med røntgenbilde, vil du bli henvist til fysikalsk behandling. Hos fysioterapeuten vil du få en grundig funksjonell undersøkelse som vil vise hvilken fase din artrose er inne i. På bakgrunn av denne undersøkelsen vil det bli laget et behandlingsopplegg som er individualisert for hver enkelt. Behandlingen vil innholde to hovedtiltak; informasjon og aktivitet/trening, men ved behov kan manuell behandling vurderes.
Du vil ha 2 individuelle møter med fysioterapeuten din før du slippes ut i aktivitet med ditt eget treningsprogram. Hvor du gjennomfører treningen velger du selv – enten det er i hjemmet, skogen eller et treningsstudio. Det er meget viktig at du aktiviserer deg og leddet ditt. Du vil videre ha jevnlig kontakt og oppfølging med din fysioterapeut. Dette gjøres som en konsultasjon hos fysioterapeuten, med e-post eller pr. telefon. I løpet av de første 3 månedene med dette opplegget vil du selv være meget godt rustet til å være den beste ”behandler” for ditt ledd. Dette betyr at du gjennom aktivitet og trening vil leve MED din artrosetilstand og selv i stor grad være ansvarlig for egen behandling.
Ved forverring eller endring av tilstanden, bør du igjen ta kontakt med fysioterapeuten eller henvisende lege. I samråd med deg vil vi avgjøre hvilke eventuelle endringer som skal gjennomføres.
Artroseskolen
Artroseskolen er et undervisningstilbud ved  NIMI for pasienter med artrose i hofte eller kne som ledes av en fysioterapeut med spesialistkunnskap om artrose. Skolen består av 3 timer undervisning. Her får du en grundig innføring i hva tilstanden består i samt praktiske råd og tiltak du selv kan gjøre for å mestre og forebygge forverring av tilstanden på en best mulig måte.
HUSK AT ARTROSE IKKE ER EN FARLIG DIAGNOSE SOM BETYR SLUTTEN PÅ ET AKTIVT LIV.
Ved uklarheter eller spørsmål kan du ta direkte kontakt med din fysioterapeut på telefon, e-post eller personlig oppmøte.
Ønsker du mer informasjon eller vil melde deg på Artoseskolen på  NIMI? Ta kontakt med Fysioterapeut Karin Rydevik: karin.rydevik@nimi.no eller 928 16 039

NESTE KURS ER 21 aug kl 15-18.