Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt har NAR samarbeid med:

  • University of Delaware, (Grant # 2RO1HD37985-05, subaward 11697), ved professor Lynn Snyder-Mackler (biomekanikk og rehabilitering) Formelt og aktivt samarbeid med Universitetet i Delaware, forskningsmidler fra National Institutes of Health fra 2006, samt utveksling av internasjonale postdoc forskere og stipendiater  og halvårlige eller årlige forskningsmøter mellom stipendiater, postdoc og professorer.
  • Sahlgrenska Universitetssykehus, Göteborgved adj.professor Jon Karlsson og ass.professor Roland Thomeé. Seniorforsker Maria Klassbo, Sverige, som har utviklet og evaluert  hofteskolen- som en del av sin doktorgrad på Karolinska Institutet i Sverige. Denne har vi videreutviklet, evaluert (ikke ferdig) og implementert i klinikken.
  • Syddansk Universitet, Odense, Danmark ved Professor, PT, PhD Ewa Roos (Institut for Idræt og Biomekanikk, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet).  “Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi” (FoF) ved Syddansk Universitet er den første universitetsbaserte forskningsenheten innenfor fysioterapi i Danmark.