Kontakt oss

Vi kan dessverre ikke svare på personlige henvendelser eller spørsmål om skader, undersøkelse og oppfølging. Dersom du har spørsmål av denne type anbefaler vi deg å kontakte lege eller fysioterapeut.

Adresse: NAR, NIMI
Pb.3843 Ullevål Stadion
Sognsveien 75 D
0805 Oslo

E-post:   aktiv-rehab@nimi.no

Telefon:  23 26 56 61