Om oss

Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR) ble formelt åpnet i mai 2003 og fikk miljøstøtte fra Helse Øst

 

fra 2004. NAR er et forskningssamarbeid mellom Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) og Norges Idrettshøgskole. Hensikten er å videreutvikle et forskningsmiljø innen aktiv rehabilitering av pasienter med muskelskjelettlidelser. Kjerneområder er: høy kvalitet på klinisk forskning og translasjonsforskning, tverrfaglighet, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Forskninsgområdene er for tiden 1) Kneskader og Kneartrose 2) Hofteartriose 3) Rygglidelser og
4) Osteoporose.

Les mer om vår tilnærming til muskel-og rehabilitering forskning

NAR har etablert seg som et seriøst og ledende forskningsmiljø innen aktiv rehabilitering på
tvers av tre store institusjoner:

Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål v/Lars Engebretsen, Dr.med, professor II og Lars Nordsletten, Dr.med, professor
Ortopedisk avdeling, OUS er hovedbasen til forskningsenheten. NAR er godt inkludert i den store og sentrale forskningsvirksomheten ved Ortopedisk avdeling, til videreutvikling av forskningsmiljøene, for de store pasientstrømmene og for den store tverrfaglige kompetansen
NIMI
NAR er godt integrert i NIMI med store pasientstrømmer og med klinikere med høy
kompetanse innen aktiv rehabilitering
Seksjon for Idrettsmedisin, Norges Idrettshøgskole v/ Roald Bahr, Dr.med, professor
NAR er godt integrert i miljøet med stverrfaglig kompetanse, høy kompetanse innen fysisk
aktivitet og trening, og med forskningsfasiliteter ved bevegelseslaboratoriet og
styrkelaboratoriet

Les mer her

NAR består av:
Forskningsleder
7 doktorgradsstipendiater
3 seniorforskere
2 forskningsmedarbeidere/klinikere
2 forskningskoordinator